top of page
Office workplace table with report page, coffee cup, supplies and computer Flat lay. Top v

Företagspresentation, affärsplan, månadsrapport, likviditetsrapport, lönsamhetskalkyl, pitch deck och mycket mer

Alla verksamheter har ofta mängder med data, men de kan vara svårt att ta ut de viktigaste beståndsdelarna för att förmedla förståelse om vart verksamheten är på väg. 

Vi bistår därför med skapandet av rapporter med fokus på visualitet. Vi erbjuder även uppsättning av templates i PowerPoint eller liknande system som kan användas till bolagspresentationer, pitch decks, kapitalanskaffning, ledningspresentation och mer. Vi har även en stor databas med mallar, däribland KPI rapportering, budget, prognos, kalkyler, beräkningsunderlag, anställningsavtal och mycket mer.  

bottom of page