top of page
  • Skribentens bildviktorklofgren

Finansering och Bidrag - Vilka möjligheter finns?

Uppdaterat: 1 maj

Idag utforskar vi de olika stöd och bidrag som är tillgängliga för företag under 2024, med fokus på regionala, nationella och internationella möjligheter. Vårt mål är att hjälpa dig att navigera i bidragsdjungeln och identifiera möjligheter som kan stärka din verksamhet.


Regionalt och Nationellt Stöd i Sverige:

Tillväxtverket erbjuder flera intressanta möjligheter för företag som söker finansiering under 2024. De administrerar främst Europeiska regionala utvecklingsfonden och Just Transition-fonden, vilka är avsedda att främja regional tillväxt och sysselsättning. För detaljerad information om specifika bidrag och ansökningsprocesser, är det bäst att besöka Tillväxtverkets officiella webbplats där du kan hitta aktuell information om tillgängliga finansieringsmöjligheter och relevanta ansökningsdatum​.


Regionalt finns det även specifika initiativ som exempelvis från Region Skåne, som ofta erbjuder stöd och finansiering riktad mot innovation och hållbar utveckling inom regionen. Dessa program kan variera år från år, så det är viktigt att hålla sig uppdaterad genom Region Skånes egna kanaler eller genom deras samarbete med lokala utvecklingsplattformar.


Svenska Institutets Program - Svenska Institutet erbjuder flera finansieringsprogram, bland annat för samarbete runt Östersjön och med Ukraina. Dessa program är öppna för olika typer av organisationer och företag som arbetar med demokrati, mänskliga rättigheter och hållbarhet. Ansökningsperioder varierar, så det är viktigt att hålla koll på när fönstren öppnas. Mer information finns på.


Sidas Bidrag - Sida är en stor aktör inom internationellt bistånd men har också program som berör svenska företag indirekt genom sitt stöd till projekt i utvecklingsländer. Dessa kan inkludera svenska företag och organisationer som partners. Information om tillgängliga program och hur man ansöker kan hittas på.


Internationella stöd:

Internationellt kan svenska företag dra nytta av diverse program som sponsras av stora internationella organisationer eller andra länders regeringar. Till exempel, USAID och andra internationella utvecklingsprogram erbjuder bidrag för projekt som främjar hållbar utveckling och innovationer inom jordbruk och energianvändning, som kan vara tillgängliga för svenska företag som deltar i internationella samarbeten​. Nedan följer ett par alternativ:


Visa Everywhere Initiative: Detta är en global tävling som erbjuder kapital till teknikfokuserade startups. Toppfinalister kan vinna stora summor, med en huvudvinst på $100,000. Tävlingen är öppen för ansökningar fram till maj 2024.


FedEx Small Business Grant Contest: FedEx erbjuder årligen ett stipendieprogram för småföretag i USA, men det kan vara relevant för de som har verksamhet där eller planerar expansion. Huvudpriset är $50,000. Mer detaljer finns på.


USAID Grants: USAID tillhandahåller olika bidrag för projekt som främjar hållbar utveckling, med fokus på mat- och energiförsörjning, utbildning och hälsa. De har specifika utlysningar som är öppna för internationella sökande, inklusive från Sverige. Detaljer finns tillgängliga på.


Att hitta och ansöka om rätt bidrag kan vara avgörande för ditt företags tillväxt och utveckling. Vi på Metavest Consulting är här för att hjälpa dig att identifiera och utnyttja dessa möjligheter effektivt. För mer personlig hjälp och rådgivning, tveka inte att kontakta oss direkt.


25 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page