top of page
Business team working with new startup project plan and discussion information for financi

Bokföring, lön, moms, deklarationer, årsredovisning
och mycket mer

Givetvis erbjuder vi hjälp inom all traditionell redovisning och ekonomihantering. 

Här erbjuds bokföring, löneadministration, bokslut/årsredovisning, lev/kund reskontra, bolagsetablering, inkomstdeklaration och mycket mer. Vi stöttar även med mallar för budget/prognos, uppföljning/KPI:er, kalkyler och beräkningsunderlag och mycket mer. Givetvis ser vi också över samtliga finansiella och digitala flöden så er verksamhet har de mest optimala flödena.

bottom of page